เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักในช่วงหน้าหนาว

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ สสจ.พิษณุโลก
นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ สสจ.พิษณุโลก

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของประชาชนจังหวัดพิษณุโลกในโรคที่มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 20 มกราคม 2556 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 129 ราย ปอดบวม 88 คน โรคหัด 1 คน โรคสุกใส 28 คน มือ เท้า ปาก 95 คน โรคอุจจาระร่วง 719 คน โดยยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนแล้วพบว่า มีอัตราป่วยสูงกว่าระดับประเทศอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ในระดับประเทศมีอัตราป่วย 0.14 ต่อแสนประชากร ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกมีอัตราป่วย 14.42 ต่อแสนประชากร จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานด้านสุขภาพทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก รายงานจำนวนผู้ป่วยทุกสัปดาห์ หากมีความผิดปกติ คือมีการระบาดเป็นกลุ่ม หรือในประชาชนพื้นที่เดียวกันเป็นจำนวนมากๆ ได้เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทันทีหากมีการระบาดเกิดขึ้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบาดของโรคอย่างผิดปกติ แต่เพื่อความไม่ประมาทขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันป้องกันโรค หากตนเองหรือคนในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจซึ่งติดต่อกันได้โดยง่าย จึงขอให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ส่วนประชาชนทั่วไปควรหมั่นล้างมือบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้เหมาะสม เพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เจ็บป่วยได้โดยง่าย

แสดงความคิดเห็น