ตั้งศูนย์ป้องกันภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

0004 (2)เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีเปิดศูนย์ป้องกันภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัย และอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

0002

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก   กล่าวว่า  วันตรุษจีน  เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการประกอบพิธีตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม  มีการจุดธูปเทียนไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง  และการจุดประทัดเพื่อเป็นสิริมงคล สถานประกอบการหลายแห่งหยุดงานหลายวัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีคนไทยเชื้อสายจีนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกอบพิธีดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยขึ้นได้ตลอดจนการเดินทางของประชาชนในเทศกาลตรุษจีนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น0003

สำหรับมาตรการป้องกันภัยในช่วงเทศบาลตรุษจีนเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน  ตั้งแต่วันที่ 8 -11 กุมภาพันธ์  2556  จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟและบริเวณทางเข้าตลาดเทศบาล 5 (ข้างปั๊ม ปตท.)  เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ  ตลอด 24 ชั่วโมง   0001

เทศบาลนครพิษณุโลก มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้     การจุดประทัดควรดูแลบุตรหลานไม่ให้โยนใส่ผู้อื่นหรือโยนใส่ยานพาหนะที่สัญจรไปมาเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  จัดหาภาชนะที่ทนไฟรองรับการเผากระดาษเงิน กระดาษทองหรือที่จุดธูปเทียน และไม่จุดใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย ควรเฝ้าให้ดับก่อนจึงไปทำภารกิจอื่นหรือเดินทางออกจากบ้าน หมั่นตรวจสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบว่าชำรุดบกพร่องควรซ่อมหรือเปลี่ยนและหลังจากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องปิดสวิทช์ แล้วถอดปลั๊กออกทุกครั้ง0005  หลังจากใช้เตาประกอบอาหารแล้ว ต้องดับไฟในเตาให้สนิท และปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้ง ควรมีถังเคมีดับเพลิงประจำบ้าน เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น ฝึกสมาชิกในบ้านให้รู้จักวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การขับขี่ยวดยานพาหนะ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจเช็คสภาพรถและเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถไว้ก่อนเดินทาง ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนหรือขณะขับรถ เพื่อความปลอดภัยของตนและผู้อื่น

 

จึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเหตุเพลิงไหม้ หรือสาธารณภัย สามารถแจ้งมาได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครพิษณุโลก หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 055-258000 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

0004

 

แสดงความคิดเห็น