นร. ทำการ์ดวาเลนไทน์ให้กำลังใจชายแดนใต้

z (7)ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง  จ.พิษณุโลก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก ด้วยการทำการ์ด ตกแต่งด้วยรูปหัวใจ พร้อมเขียนข้อความ ให้กำลังใจ ประชาชน และ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

z (6)

นางสาว ศิริรัตน์ ไม้ส้มซ่า นักเรียนรายหนึ่งกล่าวว่า ในวันแห่งความรัก นอกจากจะมอบความรักให้กับคนใกล้ชิด คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง และเพื่อน ๆ แล้ว ตนเองก็อยากจะมอบความรัก ความปรารถนาดีให้กับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชายแดนภาคใต้ ที่ชีวิตอาจจะอยู่อย่างไม่สงบ และไม่มีความสุข รวมทั้งทหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางอันตราย ให้มีกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะต้องเสียสละ เหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติหน้าที่การก่อความวุ้ยวายจากลุ่มผู้ไม่หวังดี z (5)
z (9)

อาจารย์ สมถวิล กำแหง อาจารย์ผู้สอน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ อาจารย์ก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ในวันวาเลนไทน์ ปกติ ตนเองก็จะสอนเรื่องการแสดงความรักที่เหมาะสม พฤติกรรมที่ควรกระทำหรือเรื่องอื่น ๆ แต่ในปีนี้ ต้องการที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจว่า คำจำกัดความของ คำว่า “รัก” ไม่ได้ จำกัดอยู่เฉพาะตัวบุคคล หรือ คนใกล้ชิดเท่านั้น ความรัก มีหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือ ความรัก ความปรารถนาดี ของคนในชาติเดียวกัน ซึ่งนักเรียนก็ต้องการแสดงออก ด้วยการมอบความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจ ให้กับ พี่น้อง และ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ทางภาคใต้z (8)

แสดงความคิดเห็น