เปิดสนามกีฬาอบต.สมอแข

003เย็นวันที่ 24 ก.พ.2556  ที่วัดศรีรัตนาราม ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬา ของตำบลสมอแข ซึ่งสนามกีฬาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นโดยความต้องการของนักเรียน เยาวชนและประชาชนและผู้นำชุมชนในตำบลสมอแข002 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ทั้งนี้การก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าวเพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนในในตำบลสมอแขได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ตลอดจนเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้รักสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นศูนย์กีฬาในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลสมอแข หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำทีมฟุตบอลของจังหวัดร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ท่ามกลางกองเชียร์ของพี่น้องประชาชนชาวสมอแขที่ขนมาเชียร์ทั้งสองทีมกันอย่างสนุกสนาน ผลการแข่งขันปรากฎว่าทั้งสองทีมไม่สามารถยิงประตูกันได้ เสมอกันไป 0 ประตูต่อ 0001

004

006

แสดงความคิดเห็น