รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

gwww

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว อสม.ในกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ โดยร่วมเดินแจกเอกสารและสำรวจข้อมูล  ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชนตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและตามชุมชนต่างๆ

gwww1

gwww2

สำหรับวัน อสม.แห่งชาติ  เกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) ที่ทำหน้าที่ดูแลในด้านสาธารณสุขพื้นฐานให้กับประชาชนในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ ด้วยความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานกับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

gwww3//////

 

ขอขอบคุณ ข่าวภาพ- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น