พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3

906988_391589907614867_1788267264_o26 มี.ค.2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 232 ตำแหน่ง โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารกลางปี 2556 ซึ่งตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่

พล.ท.สกล ชื่นตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (ตท.13) เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา (ตท.15) แม่ทัพน้อยที่ 3 น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นแม่ทัพภาคที่ 3

พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ (ตท.16) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3

พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง (ตท.14) รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3

พล.ท.วลิต โรจนภักดี (ตท.15) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.) ซึ่งเป็นนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในการนำกำลังทหารเข้ามากระชับพื้นที่การชุมนุมเสื้อแดง เมื่อปี 2553 และเคยพลาดหวังจากตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ได้กลับมาเป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 เพื่อรอขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในเดือน ต.ค.นี้

พล.ต.ศุภกร สงวนชาติศรไกร (ตท.15) เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังบำรุง (ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.)

พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (ตท.14) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน (ผช.เสธ.ฝกร.) เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พล.ท.สถิต แจ่มจำรัส แม่ทัพน้อยที่1 (ตท.14) เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน(ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.)

พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รอง ผบ.นสศ.) ตท.16 เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.)

พล.ต.ตุลา ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ (ตท.16) เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รอง ผบ.นสศ.)

พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย (ตท.15) ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ (ผบ.พล.ป.)

พล.ต.ศักดา สาลีพันธ์ (ตท.13) ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ (ผบ.พล.ป.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สุรศักดิ์ บุญศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) เป็นรองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

พ.อ.สมโภชน์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.ม.2 รอ.) (ตท.17) เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ม.2 รอ.)

ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ 1 เม.ย.2556  พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (อัตราพลเอก) พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพน้อยที่ 3  เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี สาธิต พิธรัตน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3  (อัตรา พลโท) พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพน้อยที่ 3  เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี นิวัติชัย ถนอมธรรม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 3 พลตรี สุทัศน์ จารุมณี เป็นเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3

แสดงความคิดเห็น