ร่วมมือวิชาการและวิจัย

IMG_7648ศ.ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย(MOU)กับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนของประเทศมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี จ.ปทุมธานี โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมาDSC_2078_resize

แสดงความคิดเห็น