จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีนายทหาร

IMG_8997 (Custom)เมื่อค่ำวันที่ 3 เม.ย.2556 ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดช พระคุณ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 ท่าน ได้แก่IMG_8935 (Custom) พลโทชาญชัยณรงค์  ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก พลโทปรีชา  จันทร์โอชา แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีสาธิต  พิธรัตน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 พลตรีพันธ์ศักดิ์  จันทร์ด้ง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีนิวัติชัย  ถนอมธรรม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 3 พลตรีสุทัศน์  จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 และพันเอกจักรกฤษณ์  เมฆสุวรรณ นายทหารปฎิบัติการ ประจำจังหวัดทหารบกพิษณุโลกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก IMG_0652 (Custom)ซึ่งบรรยากาศภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 นายปรีชา  เรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมนำของที่ระลึกและแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับพลโทชาญชัยณรงค์  ธนารุณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและภริยาIMG_8954 (Custom) พร้อมกันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกได้กล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและแสดงความยินดีในครั้งนี้ จากนั้นพลโทปรีชา  จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ภริยาได้ขึ้นเวทีกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้และขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมรับมอบของที่ระลึกและแจกันดอกไม้ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเลื่อนยศทั้ง 7 ท่านเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น