ชาวพิษณุโลกร่วมก่อเจดีย์ทรายวัดราชบูรณะ

0005 (2)วันที่ 15 เมษายน 2556 ที่ลานหน้าเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานประเพณีขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ที่ชาวไทยพร้อมใจกันขนทรายเข้าวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดเป็นประจำทุกปี0005

0004

0003

0001ในเทศกาลประจำปี 2556 ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้พร้อมใจกันร่วมก่อเจดีย์ทรายตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 15 เมษายน 2556 ในหลายหลากหลายรูปแบบ ทั้งเจดีย์ทรงเหลี่ยม ทรงกลม นำดอกไม้ ธงทิว มาประดับประดาเจดีย์ทรายของตน เพื่อให้เข้าตาคณะกรรมการ ที่จะมาให้คะแนนว่า ชุมชนใดจะคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันก่อเจดีย์ทรายงานสงกรานต์ประจำปี 2556 นี้

แสดงความคิดเห็น