ย้ำภาครัฐดูแลปัญหาภัยแล้ง

IMG_2885 (Custom)IMG_2888 (Custom) เช้าวันนี้ ( 22 เม.ย.56 ) ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 เป็นประธานในการประชุมพร้อมติดตามผลการปฎิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายพันธ์เทพ  ศรีวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 ได้ตรวจติดตามโครงการตามแผนงาน และหารือข้อราชการ การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 อาทิ การตรวจสอบบัญชีของกาชาดจังหวัด การดำเนินงานทะเบียนอาวุธปืน การดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม การบูรณาการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการฟื้นฟูยุทธศาสตร์ OTOP ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฎิบัติการปิดล้อมX –Ray เชิงรุก 90 วัน โครงการอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี การวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ภัยแล้ง อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆIMG_2889 (Custom)

พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 ได้ฝากถึงหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำชับมาแล้วว่า การแก้ไขปัญหาต้องแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จะดูแลกันอย่างไร เรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ต่างๆนาๆ ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างไร  ซึ่งตรงนี้มันจะไปคำนึงถึงเรื่องพืชผลการเกษตรด้วย ถ้าน้ำไม่มี ผลกระทบของด้านการเกษตรเราจะทำอย่างไร ระยะยาวเราจะทำอย่างไร ไม่ให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากขึ้น

แสดงความคิดเห็น