กองทัพภาคที่3พัฒนาแหล่งน้ำที่อ.บางระกำ

2 16.00 น.วันที่ 22เมษายน  2556  พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่บ่อเก็บน้ำคุ้งโฉง บ้านศรีมงคล ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย ศิริลักษณ์นายอำเภอบางระกำและนายกเทศบาลตำบลบางระกำพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ1

 

ถือเป็นนโยบายรัฐบาลในส่วนของกองทัพบกที่ได้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งน้ำต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำเพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยเน้นการดำเนินขุดลอกคลองและขุดแกล้มลิง กักเก็บน้ำถาวรพร้อมปรับทัศนียภาพที่ดี คืนธรรมชาติสู่ชุมชน ในพื้นที่ 37 จังหวัด รวม 97แผนงาน ซึ่งอยู่ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ดูแลจำนวน 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น19 แผนงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ก.พ.- มิ.ย.56 รวมเวลา 5 เดือน3

พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ในส่วนกองทัพบกได้รับการจัดสร้างงบพัฒนาแหล่งน้ำ  ตามนโยบายรัฐบาล จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ในพื้นที่ค่ายทหารและพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยทัพภาคที่ 3ดำเนินการขุดลอกตั้งแต่ ก.พ.56 ที่ผ่านมา จนถึง มิ.ย. 56
ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้รับงบจัดสรรมา 9 จังหวัด 19แผนงาน บางส่วนแผนงานก็เสร็จไปแล้ว โดยกองทัพภาคที่ 3ได้ใช้ทหารช่างในพื้นที่ อาทิ กรมทหารช่างที่ 3 (ช.3) และ ช.302และทหารช่าง (ช.24)นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ (ช.8) เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนด6

ส่วนที่บางระกำ ทหารช่าง(ช.3) ได้ขุดบ่อเก็บน้ำคุ้งโฉง บ้านศรีมงคลต.บางระกำ จากเดิมความจุ 250.000 ลูกบาศ์กเมตรให้เป็นความจุเกือบ 500.000ลูกบาศ์กเมตร ใช้เป็นแกล้มลิงและสำหรับบริหารในฤดูน้ำหลากประชาชนสามารถใช้เป็นประโยชน์ ซึ่งทหารเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ได้รับการตอบรับประชาชนเป็นอย่างดี และที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอด4
แม่ทัพภาคที่ 3 ยังเผยอีกว่า บ่อเก็บน้ำคุ้งโฉง บ้านศรีมงคล กลางเดือนหน้า ก็ทำงานเสร็จแล้ว คิดว่า ทันพอดีกับฤดูฝนนี้ส่วนคำถามที่ว่า แต่ละโครงการทำไม เสร็จรวดเร็วภายใน 5 เดือน แม่ทัพยืนยันว่าทหารมีการวางแผนจัดคิวและสามารถระดมทหารช่างเข้าปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดและเสร็จตามกำหนด
ส่วนปีหน้าจะมีงบต่ออีกหรือไม่นั้น ก็คิดว่าจะมีต่อ ส่วนจะลงแห่งใดยังไม่ทราบเป้าหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับกองทัพบกถ้าลงจังหวัดพิษณุโลกได้ก็เป็นการดี7
—————————————–

แสดงความคิดเห็น