ม่านน้ำตก 24 เม.ษ.56

a03สะพานนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก 20.45 น. 24 เม.ษ.56 ช่วงจังหวะลมฟ้าลมฝนมาแรง จ.พิษณุโบก เปิดม่านน้ำตกสะพานนเรศวรเมื่อ 13 เม.ษ.56 และยังคงเปิดให้ชมทุกวันช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ตั้งแต่เริ่มเปิดประชาชนบางส่วนเห็นว่าการไหลของม่านน้ำตกและระบบไฟแสงสีี ไม่เป็นไปตามคาดหวัง โดยเฉพาะการชมม่านน้ำตกในระยะไกล สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับฟังความเห็นประชาชนทั้งด้านเทคนิค กิจกรรม ส่งได้ที่ [email protected]a01

a02

แสดงความคิดเห็น