มอบเกียรติบัตรให้ผู้จบหลักสูตรขับรถบรรทุก

z (1)   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 เม.ย.ที่ห้องประชุมขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก พล.ท.ปรีชา จันโอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ที่ผ่านการอบรมใน “โครงการและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” จำนวน 61 ราย โดยผู้ผ่านการอบรมหลังจากปลดประจำการแล้วทางบริษัทขนส่งพร้อมทำสัญญารับเข้าทำงานประกันรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนz (2)

โดยโครงการนี้ได้ยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน นี้ทางกองทัพภาคที่ 3,กรมการขนส่งทางบก,มหาวิทยาลัยนเรศวร,สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ได้จัดขึ้นตามหลักสูตรอบรมยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถบรรทุก โดยทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ทำการจัดสรรหาบุคลากร ซึ่งได้เชิญชวนทหารเกณฑ์ที่กำลังจะปลดประจำการมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการกฎหมายการจราจร ความรับผิดชอบต่อสังคม และเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมต้อนรับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง ส่วนทางด้าน กรมการขนส่งทางบกและสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเป็นผู้เตรียมการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรให้ดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันz (4)

ในขณะที่ความต้องการแรงงานผู้ขับขี่รถบรรทุกของประเทศไทยที่มีจำนวน 800,000 คัน  ยังมีรถบรรทุกที่ต้องจอดว่างโดยไม่มีคนขับอีกประมาณ 24,000 คน ส่งผลให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งผลิตผู้ขับขี่รถบรรทุก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบขนส่งทางบก ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเตรียมรองรับประชาคมอาเซียนต่อไปz (8)

แสดงความคิดเห็น