ประชุมคณะกรมการจังหวัด

DSC_0212 (Custom)เช้าวันที่ 29 เม.ย.56  ที่ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2556 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพจำนวน 3 ราย ได้แก่นางปิยธิดา  เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายวิรุฬ  อัคคะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา  หารไพบูลย์นายอำเภอเนินมะปราง DSC_0194 (Custom)พิธีรับมอบเช็คเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท จากนายมนต์ชัย  วิวัฒนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2556DSC_0195 (Custom) การมอบเกียรติบัตรให้แก่ สมาชิก อปพร. ดีเด่นระดับอำเภอ ระดับเทศบาล ประจำปี 2556 จำนวน 10 ราย การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จากนั้นส่วนราชการได้ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการในเดือนหน้า อาทิเช่น การเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลาประชาคม การเปิดรับสมัครคณะกรรมการสรรหาเป็น ป.ป.จ. ประจำจังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมโครงการค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบางยางพัฒนา หมู่ที่ 16  ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ เป็นต้น DSC_0208 (Custom)จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวในที่ประชุมขอให้ส่วนราชการของจังหวัดช่วยกันดูแลเรื่องปัญหาภัยแล้งหากพบเห็นประชาชนเดือดร้อนขอให้ลงไปให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่หรือแจ้งให้หน่วยที่รับผิดชอบลงไปดูแลแก้ไข พร้อมสั่งการให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิษณุโลกเข้าไปตรวจสอบสะพานแขวนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาในสถานที่ต่างๆ หลังมีข่าวเกิดสะพานแขวนชำรุดหล่นลงมาทับประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่จังหวัดอยุธยา ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแหล่งบายมุก หอพัก สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม อาจมีเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าที่บริเวณตำบลวังนกแอ่น และตำบลบ้านกลาง ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบด้วยหากพบมีการบุกรุกจริงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไปDSC_0208 (Custom)

 

แสดงความคิดเห็น