อบรมระเบียบรับเงินรางวัลนำจับดคียาเสพติด

DSC03434วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมไพลิน อ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สะอาดพรรค รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 เป็นประธานในการอบรมสัมมนา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่จัดทำเอกสารขอรับเงินสินบนเงินรางวัลของหน่วยงานได้ทราบถึงเจตนารมณ์ แนวทางปฏิบัติ และสาระสำคัญของระเบียบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการรวบรวมเอกสารคำขอรับเงิน DSC03440

DSC03435เนื่องจากที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 6 ได้ประชุมพิจารณาจ่ายเงินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ได้พบว่า ยังมีคำขอรับเงิน ที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้ ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น คำขอรับเงินที่เกินกำหนดอายุความ เอกสารไม่ครบถ้วน คำขอรับเงินที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาจ่ายเงิน เป็นต้น สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นวิทยากรบรรยายอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารขอรับเงินสินบนเงินรางวัล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับภูธรจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับสถานี และเจ้าหน้าที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธร ภาค 6 ทั้งสิ้น 160 นายDSC03438

แสดงความคิดเห็น