มอบจักรยานตามโครงการสองล้อสร้างอนาคต

DSC_0190 (Custom)

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางปิยธิดา  เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยสมาชิก ร่วมกันมอบจักรยาน ตามโครงการสองล้อสร้างอนาคต ของเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในจังหวัดพิษณุโลก และมอบกระเป๋าเป้ ตามโครงการส่งกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียน ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยในครั้งนี้ได้ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 220 คัน  กระเป๋าเป้ จำนวน 120 ใบ

DSC_0211 (Custom)

DSC_0202 (Custom)

สำหรับโครงการสองล้อสร้างอนาคต ของเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งการพัฒนาให้เยาวชนของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ และมีเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่ประสบปัญหาในการเดินทาง เนื่องจากมีที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจักรยานเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนโครงการส่งกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียน ประจำปี 2556 ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดทำขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในที่ห่างไกล ครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อใช้ใส่หนังสือและอุปกรณ์การเรียน เพื่อไปศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนต่อไป

////

แสดงความคิดเห็น