ขอความร่วมมืออย่าทิ้งขยะลงเตาทุเรียง

IMG_7087นายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ เปิดเผยว่า  เนื่องจากขณะนี้บริเวณแหล่งเตาทุเรียง ตาปะขาวหาย หรือ เตาเผาโบราณ ที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ถูกนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาเที่ยวชม ทำความสกปรก ให้กับสถานที่ดังกล่าว ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลหัวรอจะส่งเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการตัดตกแต่งต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเตาเป็นประจำก็ตาม  แต่ก็ยังมีคนมักง่าย ที่มาท่องเที่ยวหรือมาชม ทิ้งขยะ ทั้งขวดน้ำดื่ม กระป๋องเครื่องดื่ม เศษถุงพลาสติกลงไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากปล่อยปะละเลย ในอนาคตอาจไม่มีใครอยากเข้ามาท่องเที่ยวชมเตาเผาโบราณอีกก็เป็นได้IMG_7097

สำหรับแหล่งเตาตาปะขาวหาย ได้มีการขุดค้นพบเมื่อปี 2527 เป็นเตาทรงประทุนขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐ กว้างประมาณ 3.5 เมตร ยาวประมาณ 7.5 เมตร คาดว่ามีอายุประมาณ 600 ปี หรือ ช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลาย ถึง สมัยอยุธยาตอนต้น ก่อนหน้านี้ บริเวณดังกล่าวประสบปัญหา เตามีความทรุดโทรม     ถูกน้ำท่วมขัง  ต่อมาในปี 2555 กรมศิลปากรได้อนุมัติงบประมาณ สร้างอาคารครอบ และปรับภูมิทัศน์ เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาเดินทางมาเที่ยวชม และเรียนรู้อยู่เสมอIMG_7060

IMG_7090 จึงอยากขอความร่วมมือไปยังนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมเตาเผาโบราณ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าทิ้งขยะลงในโบราณสถาน เพื่อให้เตาเผาโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลหัวรอ และจังหวัดพิษณุโลกต่อไปIMG_7101

แสดงความคิดเห็น