เปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก

DSC_0866 (Custom) เช้าวันนี้ ( 14 ส.ค.56 ) ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชวน  ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก Phitsanulok Service Center ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆที่มีภารกิจทางด้านการให้บริการประชาชนด้วยการจัดหน่วยออกมาให้บริการแก่ประชาชน ณ จุดเดียว ภายใต้ชื่อ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก DSC_0853 (Custom)ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานนอกเหนือจากการให้บริการตามปกติ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในด้านการให้บริการประชาชน โดยหน่วยงานที่จะให้บริการประกอบด้วย สำนักทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 ซึ่งจะให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลท่าทองเปิดให้บริการจัดเก็บภาษี จดทะเบียนพาณิชย์ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกให้บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า และสำนักงานขนส่งจังหวัด ให้บริการต่อทะเบียนรถทุกประเภท โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปDSC_0841 (Custom)

แสดงความคิดเห็น