สพป.พล.เขต 1 เปิดบ้านคุณธรรม

DSC_0127เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2556  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 (ผอ.สพป.พล. เขต 1)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม บ้านคุณธรรม ที่โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ต.บ้านป่า  อ.เมืองพิษณุโลก  โดยมี นายสนั่น  ยุรมาส ประธานศูนย์เครือข่ายคุณธรรมชั้นนำกลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ  ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

DSC_0045_resizeการเปิดกิจกรรมบ้านคุณธรรม ของศูนย์เครือข่ายคุณธรรมชั้นนำกลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานด้านคุณธรรมเพื่อเป็นจุดเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน โดยมีคณะครู นักเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ  เข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคุณธรรมของโรงเรียนในเครือข่าย

DSC_0135_resize

DSC_0025_resizeดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ได้กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า การพัฒนาด้านคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มีความจำเป็นต่อการการดำเนินชีวิตในลักษณะของชาวพุทธหรือพลโลกที่มีความเป็นสากล ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้ความสามารถด้านองค์ความรู้ บางครั้งลืมไปว่าต้องจัดการเรียนการสอนให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ โดยต้องสอนในด้านความรู้ สิ่งที่ผู้เรียนควรจะรู้ให้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นมาและสิ่งที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งต้องสอนทักษะกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองทั้งการคิดตัดสินใจและการกระทำ  ควบคู่ไปกับคุณธรรมซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีชีวิตรอด อยู่ได้อย่างมีความสุขและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ จึงขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพยายามดำเนินการต่อไป เพราะผลที่ได้มีค่าเกินกว่าความภาคภูมิใจ

DSC_0086_resizeDSC_0010_resize

 

แสดงความคิดเห็น