ปชช.แห่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

a (1)

 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่โรงพยาบาลสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก ประชาชนจำนวนมาก ได้นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันจำนวนมาก หลังจากทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนได้ฟรี ไปจนถึงเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศได้ร้อนอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดคุ้มคลั่งหรือเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้

a (4)

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวถึง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า เทศบาลนครพิษณุโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์โรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงและควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม และให้สัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึงทุกตัวทั้งสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ และสัตว์จรจัด นอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกยังจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในช่วงที่มีการรณรงค์ให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีระดับภูมิต้านทานต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน

a (6)

แสดงความคิดเห็น