ปล่อยรถน้ำช่วยภัยแล้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

1974685_677382378970081_941786648_nที่ลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลโท สาธิต  พิธรัตน์  แม่ทัพน้อยที่ 3  รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ปี 2557  ทั้งนี้ จากสภาพอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  กองทัพภาคที่ 3จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขึ้น  โดยได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์  เพื่อนำน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ในพื้นที่รับผิดชอบ 17จังหวัดภาคเหนือ10013565_677382462303406_533001666_n

โดยปัจจุบันภาคเหนือ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว 4 จังหวัด  คือ สุโขทัย  อุตรดิตถ์  ตาก และแพร่  ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้ เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

แสดงความคิดเห็น