รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกสว.พิษณุโลก

555เช้าวันนี้ 28 มี.ค. 57 ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ กกต.จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ444

สำหรับการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 จากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ออกถนนเทพารักษ์ เลี้ยวขวาขึ้นถนนมิตรภาพ ตรงไปสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ ตรงไปสี่แยกบ้านคลอง เส้นทางที่ 2 จากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ออกซอยราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนเรศวร ตรงไปลอดใต้สะพานหน้าห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์ เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปจนถึงสถานีรถไฟพิษณุโลก เลี้ยวขวาไปสถานีตำรวจ และเส้นทางที่ 3 จากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ออกซอยราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนเรศวร ตรงไปผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์ เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงโรงเรียนเทศบาลวัดน้อย222

333

666

แสดงความคิดเห็น