ร้อนมาก

0012พิษณุโลกวันพุธ 23 เมษายน 2557 ยังคงร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง วานนี้อุณหภูมิสูงสุด 39.6 องศาเซลเซียส แม่ฮ่องสอนร้อนสุด ๆ อยู่ที่ 41.4 องศาเซลเซียส กรมอุตุนิยมวิทยาระบุระยะนี้ร้อนทั่วไทย สภาพอากาศภาคเหนือวันนี้ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ภาพศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก 07.00 น.

แสดงความคิดเห็น