สอนว่ายน้ำที่น้ำตกลดเสี่ยงจมน้ำตาย

1506703_689058774491861_8792778586221665738_nหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้โรงเรียนในสังกัด ทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต  โดยให้โรงเรียนที่มีสระว่ายน้ำ  เปิดสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ซึ่งที่ จังหวัดพิษณุโลก  นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  ได้เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัด  มีบางส่วนเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  บางแห่งเป็นโรงเรียนบนเขา  ไม่มีสระว่ายน้ำ  แต่ทางโรงเรียนก็มีความตั้งใจที่จะให้เด็ก ๆ มีทักษะในการเอาตัวรอด  ไม่เสี่ยงกับการจมน้ำเสียชีวิต  จึงขออนุญาตทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตตามนโยบายของ สพฐ.  โดยหันมาใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น สอนว่ายน้ำให้กับนักเรียน10308375_689058664491872_276580973804675067_n

10271593_689058597825212_5572514946069368273_n

อย่างที่โรงเรียนบ้านน้ำจวง   ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเขา นักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพื้นที่สูง ฐานะยากจน  ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนว่ายน้ำตามสระว่ายน้ำในตัวเมือง  ทางโรงเรียนจึงใช้ลำห้วย  น้ำตกที่มีอยู่ในท้องถิ่น เปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียน  ให้มีทักษะการเอาตัวรอด ลดความสูญเสียจากการจมน้ำเสียชีวิตได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดทำขึ้น   10384551_689058437825228_6164592526762181455_n

10365866_689058407825231_4030598821326058134_n

แสดงความคิดเห็น