รพ.วังทองรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

นายจักริน สมบูรณ์จันทร์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง กล่าวว่า โรงพยาบาลวังทอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ( รายเดือน ) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา เพศหญิงหรือเพศชาย  อายุระหว่าง 20 -35 ปี   จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท หากกรณีมีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก  จะได้ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือนละ 1,000 บาท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานใน รพช. เดือนละ 1,200 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  055 – 311017 หรือ 055 – 311071

และอีก 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาลวังทอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ( รายเดือน ) ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  มีอายุระหว่าง 18 -35 ปี  เพศหญิง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055 – 311017 หรือ 055 – 311071

แสดงความคิดเห็น