ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562