มน.โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่สารเติมเลือด

DSC_0136เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานเปิดแถลงข่าวผลงานนวัตกรรมใหม่ หลอดเก็บเลือด Lithium heparin PLUS 3 in 1 เป็นหลอดเก็บเลือดที่เคลือบด้วยสารเติมเลือด ประสิทธิภาพสูงชนิดใหม่ สำหรับใช้เก็บเลือด เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ การแพทย์ในโรงพยาบาล  โดยเป็นผลงานการประดิษฐ์ ของ ผศ. ดร.วันวิสาข์ ตรีบุตรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  หัวหน้าคณะวิจัย และ ทนพญ.เรณู วิริยะประสิทธิ์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เป็นผู้ร่วมวิจัย ได้รับรางวัล Silver Prize และ Special Prize (on Stage) จากงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งภายในงานมีการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ระดับนานาชาติของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกDSC_0152สำหรับสารเติมเลือดที่คิดค้นชิ้นนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีแนวคิดมาจากความต้องการของผลการตรวจสารชีวเคมีที่เร่งด่วนของแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน และปัญหาการปั่นแยกซีรัมซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า เพราะต้องรออย่างน้อย 30 นาที ยกเว้นเมื่อต้องการตรวจวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสจะใช้สารกันเลือดแข็งชนิด โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodiumfluoride, NaF) เพื่อยับยั้งกระบวนการสลายกลูโคส ดังนั้นต้องการตรวจทั้งกลูโคสและสารชีวเคมีอื่นๆ ที่เป็นการตรวจในงานประจำวันต้องทำการเจาะเลือดผู้ป่วย จำนวน 2 หลอด และอีก 1 หลอด หากต้องการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรวมทั้งหมดจำนวน 3 หลอดDSC_0141

สารเติมเลือดใหม่นี้ ผลิตจากสารละลายจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายกลีเซอรอลดีไฮด์  น้ำตาลแมนโนส และสารละลายลิเทียมเฮปารีน  ในความเข้มข้นและสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสารละลายส่วนประกอบมีคุณสมบัติเป็นสารต้านการสลายน้ำตาลกลูโคส (antiglycolytic agent)  ของเซลล์เม็ดเลือด ทำให้ยับยั้งการใช้น้ำตาลกลูโคสในพลาสมาจากเม็ดเลือดได้เร็วกว่าการใช้ NaF  ทำให้สารเติมเลือดใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า NaF นอกจากนั้นไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก(hemolysis) ไม่ทำให้เกิด fibrin clot หรือ partial clot ในพลาสมา และไม่รบกวนการตรวจสารชีวเคมีอื่นๆ ในทางเคมีคลินิกอีก 18 รายการ ได้แก่ totalprotein, albumin, creatinine, BUN, alarnineamino transferase (ALT), aspatate amino transferase (AST), APL, lactate dehydrogenate (LDH), total bilirubin, direct bilirubin, total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein cholesterol (HDLc), low density lipoprotein cholesterol (LDLc), uric acid, sodium (Na), potassium (K), chloride (CI) รวมทั้ง 19 รายการ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก โดยให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้พลาสมาชนิดลิเทียมเฮปารีน และซีรัมDSC_0151หลอดเก็บเลือดที่มีสารเติมเลือดใหม่นี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเก็บเลือด OPD เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้ผลการตรวจสารชีวเคมีเพื่อพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ใช้ในการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล ทำให้ลดความกังวลใจของผู้ปฏิบัติงาน และลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติกลง และสามารถใช้เก็บตัวอย่างเลือดที่เจาะเก็บยากและได้ปริมาณน้อยๆ เช่น เด็กทารก เด็กเล็ก ผู้สูงวัย หรือผู้ป่วยวิกฤติ เป็นต้น IQAS และ EQA

บริษัท ทรีซายน์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้เซ็นสัญญากับทาง มน. โครงการสารเติมเลือดเป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผลิต หลอดเก็บสารตรวจเลือดชนิด ใหม่ผลิตภัณฑ์ ใช้ชื่อว่า Inno Tube  Lithium heparin PLUS 1 DSC_0135

แสดงความคิดเห็น