จัดงาน Smart Show case & Outlet Fair2014 28 – 31 สิงหาคม 2557

DSC_0055 (Custom)ที่โรงแรมรัตนาแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนการเตรียมจัดงาน Smart Show case & Outlet Fair2014 ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งงานดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและสมาคม ATSME จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2557 ในช่วงเวลา 10.00 – 21.00 น. ของทุกวันที่ โรงแรมรัตนาแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น  ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ได้รับการอนุมัติแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้า และบริการทางการเกษตรเพื่อการขยายตลาดสู่สากล โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม Show case and Outlet Fain 2014 หรือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเป็นการทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อไปDSC_0039 (Custom)

DSC_0042 (Custom)  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การอบรมด้านการผลิตและเครื่องมือสำหรับบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริการปรึกษาแนะนำด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ นิทรรศการ กว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ จากนักออกแบบ การออกบูธแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน จากกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด จำนวน 90 บูธที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ การแสดงสินค้ามุมอร่อย ของกลุ่มสมาคม ATSME ในจังหวัดพิษณุโลก การประกวด Smart Guy และ Girl การแสดงมินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

แสดงความคิดเห็น