มทร.ล้านนา จัดแข่งขันการจับบังคับโคคึกคัก  

yhd

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ประจำปีการศึกษา 2557    โดยมีการแข่งขันวิชาชีพด้านพืชศาสตร์  ด้านสัตว์ศาสตร์   ด้านประมง  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  จำนวน  30  รายการแข่งขัน แต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์  จัดแข่งขันการจับบังคับโค  มีทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  ตาก  ลำปาง  และพิษณุโลก  เข้าร่วม  จำนวน  8  ทีม  การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  ทีมละ 3 คน เป็นผู้ชาย 2 คน  และ ผู้หญิง 1 คน  เริ่มจากการแข่งขันถักเชือกมนิลา ขนาด 6 หุน 4 เกลียว ให้ได้ความยาว 8 เมตร 2 เส้น  และขนาด 4 หุน 4 เกลียว 4 เมตร 2 เส้นและทำการถักปลายเชือกการถักต่อเชือกและ การถักบ่วงบาศ   โดยคณะกรรมการจะตรวจดูความถูกต้องของวิธีการถัก ความสวยงามและความรวดเร็ว

fddff

ffswfw

จากนั้นแต่ละทีม  จะทำการจับสลาก  เลือกโครุ่นที่จะทำการบังคับ โดยคณะกรรมการจะดูความถูกต้องในวิธีการบังคับ   ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและของโคเป็นเกณฑ์การตัดสิน  ซึ่งทีมไหนทำเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยสรุปผลการแข่งขัน   ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก1  เป็นผู้ชนะ  สมาชิกในทีมประกอบด้วย  นายนันท์ทิพัฒน์  ศรีสด  ,นายวีรพล  บุญชู และ นางสาวกมลวัลย์  หอมดอกพลอย   อันดับ 2  ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 1  และอันดับ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 1

 

///////////

 

แสดงความคิดเห็น