จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 1

IMG_0572 (Custom)เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาย จักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย   นักธุรกิจ  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน      ในการเตรียมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคมนี้  ที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  โดยจะมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิต       กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการคัดสรร  ที่มีคุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 150 รายการ  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนIMG_0584 (Custom)

นาย จักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นับว่าเป็นงานครั้งสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งจะเป็นต้นแบบในความร่วมมือ           การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้อีกหลายองค์กร   เพื่อที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้า  ดึงดูดให้นักลงทุน  กล้าที่จะมาเปิดธุรกิจใหม่ๆ ในจังหวัด ให้นักศึกษาที่จบใหม่ได้มีงานทำร่วมถึงภาคแรงงาน ที่จะเป็นก้าวสำคัญ ในการเปิดประตูสู่ AECIMG_0593 (Custom)

นาย วันชัย จิตตมานนท์กุล  ประธานอำนวยการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่า  ภายในงาน จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเปิดตัว 12 สุดยอดนักคิดเมืองพิษณุโลก  การจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ    การรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น    ร่วมไปถึงนิทรรศการ   โครงการข้าวไทยดีที่สุดในโลก การแสดงแสงสีเสียงไดโนเสาร์คืนชีพ  ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกด้วยIMG_0580 (Custom)

 

แสดงความคิดเห็น