ทำกระทงจากผลมะพร้าวจำหน่ายหาเงินเข้าวัด

DSC_0020ผู้สูงอายุต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมใจทำกระทงจากผลมะพร้าว ปลือกข้าวโพด และใบลานตากแห้ง เตรียมจำหน่ายให้ประชาชนซื้อไปใช้ในงานลอยกระทงตำบลหัวรอ ปีนี้ วัดตาปะขาวหายเป็นเจ้าภาพของตำบลหัวรอ จัดขึ้นในวันที่ 6 พย. 57 นี้ รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าพัฒนาวัดDSC_0015

DSC_0004
วันที่ 4 พ.ย. 2557 ที่วัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้สูงอายุจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลหัวรอได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำกระทงจากผลมะพร้าว และเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เพื่อนำกระทงที่ได้มาจำหน่ายให้กับประชาชน โดยจะจำหน่ายในราคา 50-100 บาท แล้วแต่ขนาด และความยากง่ายในการทำ โดยรายได้จะมอบให้กับทางวัดตาปะขาวหาย เพื่อนำไปใช้ในกิจการของวัดต่อไปDSC_0014DSC_0011
นางนวม เมฆดี อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 /1 หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก เ ปิดเผยว่า ตนเองและกลุ่มผู้สูงอายุ ใน ต.หัวรอ ที่เคยมาร่วมบวชชีพรามกันในวัด ได้ร่วมตัวกันช่วยกันประดิษฐ์กระทง ที่ทำจากผลมะพร้าวและเปลือกข้าวโพดมาและใบลานตากแห้งมาประดิษฐ์กระทงที่ทำมาจากธรรมชาติ เพื่อหารายได้เข้าวัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากรายได้ที่ทางวัดได้จากการจำหน่ายกระทงแล้ว ยังถือว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกับคนในกลุ่มวัยเดียวกัน อีกทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยDSC_0022

DSC_0024
สำหรับตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมทำกระทงจำหน่ายทุกปี โดยหมุนเวียนจัดงานในวัดต่าง ๆ ในเขตตำบลหัวรอเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละปี ในปี 2557 นี้ วัดตาปะขาวหาย เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบลหัวรอในวันที่ 6 พย. 57 นี้

แสดงความคิดเห็น