ชาวนครไทยแห่ขึ้นเขาช้างล้วงปักธงชัย

Image3

วันนี้( 6 พ.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเขาช้างล้วง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก ได้ ร่วมกันประกอบพิธีแห่ธงขึ้นเขาช้างล้วง ในงานประเพณีปักธงชัยอำเภอนครไทย ประจำปี 2557 ทั้งนี้เพื่อนำธงทั้ง 3 ผืนขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

Image4

Image5

โดยทุกๆปี ชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้ ในการนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง ในทุกๆปี ชาวอำเภอนครไทย จะร่วมกันถักทอผืนธงสีขาว ขนาดใหญ่ 3 ผืน ก่อนจะพร้อมใจกันแห่แหนนำขึ้นไปปักบนยอดเขาทั้ง 3 ยอด ซึ่งในปีนี้ มีชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษาในอำเภอนครไทยและประชาชนทั่วไป ร่วมขึ้นไปปักธงบนเขาช้างล้วงกันอย่างคึกคัก

Image1

Image2

//////////

 

///

แสดงความคิดเห็น