จัดขบวนแห่งยิ่งใหญ่เองกอวังทอง

1830975332808ชาวอ.วังทองเฝ้าชมการแสดงเองกอวังทอง จัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่รอบตลาดวังทอง ชื่นชมการแสดงของเยาวชนอ.วังทองที่ทุ่มเทฝึกซ้อมมาโชว์ใน งานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิมประจำปี 2557 จัดระหว่างวันที่ 8-16 พย. 57 ณ ที่ว่าการอ.วังทอง จ.พิษณุโลก1830976253582

1830976643919

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ที่บริเวณวงเวียน กลางตลาดอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชาวอำเภอวังทองต่างเฝ้ารอชมขบวนแห่เจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่เคลื่อนตัวมาจากศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิมผ่านมารอบตลาดอำเภอวังทอง เป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอวังทองต่างเฝ้ารอ ด้วยมีการแสดงเองกอวังทอง หนึ่งเดียวของจังหวัดพิษณุโลก ที่เดินนำขบวนเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และแวะเข้าตามบ้านพัก อาคารร้านค้าของชาวอำเภอวังทอง ที่ต่างตั้งโต๊ะบูชาต้อนรับขบวน1830977843538

1830976439991

ขบวนแห่เจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิมทอง ปี 2557 นี้ ได้รับความสนใจชมจากชาวอำเภอวังทองและชาวพิษณุโลกอย่างมาก ปีนี้มีช่างภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่นจำนวนมากมาถ่ายภาพการแสดงอังกอของอำเภอวังทอง และการแสดงโชว์ตีกลอง โดยขบวนได้มาแสดงโชว์บริเวณวงเวียน กลางตลาดวังทองระยะเวลาประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง และได้แห่ขบวนอย่างต่อไปรอบตลาดวังทอง จนกระทั่ง เวลาประมาณ   12.30 น.สิ้นสุดขบวน อันเชิญเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้า เข้าสู่ที่ประทับ เวลา  12.45 น.                เองกอวังทองแสดงโชว์ ณ ศาลเจ้าจำลอง และเวลา  14.00 น.มีพิธีเทกระจาด สำหรับปี 2557 นี้ คณะผู้จัดงานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิมประจำปี 2557 จัดระหว่างวันที่ 8-16 พย. 57 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก มีการออกร้าน การแสดงบนเวที ศิลปินนักร้องต่าง ๆ1830976253582

1830975662574

การแสดงเองกอของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้เริ่มในปี 2523 ชาวตลาดวังทอง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ว่างจ้างคณะเองกอ ของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์มาแสดงในงานศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และการแสดงเองกอแต่ละครั้ง พบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยในการว่าจ้างนักแสดง ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการฝึกเองกอของอำเภอวังทองเองจึงได้เริ่มขึ้นโดย เฮียเคี้ยง หรือ นายนภดล  เศรษฐพิทยากุล ( ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว )  ได้นำการแสดงเองกอมาถ่ายทอดและฝึกสอนให้กับเยาวชนอำเภอวังทองเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตลาด และการแสดงเองกอของอำเภอวังทองจึงเริ่มมีประจำทุกปีตั้งแต่พ.ศ.2525 เรื่อยมา 1830974988683

1830975141568กระทั่งพ.ศ.2548 ได้งดการแสดงเองกอในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากเยาวชนที่เคยเล่นเองกอส่วนใหญ่มีภาระด้านการเรียน การทำงาน จึงทำให้การรวมกลุ่มเล่นเองกอไม่สามารถทำได้ ทำให้งานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ไม่มีเองกอแสดงเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีพ.ศ.2550 นายปกรณ์  ด่านสีทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงเองกอ ซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ประสานกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจัดแสดงเองกอเพื่อจัดแสดงรอบเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การแสดงเองกอโดยเยาวชนอ.วังทอง ก็มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้รับความสนใจติดตามชมจากชาวอ.วังทอง ชาวพิษณุโลกอย่างมาก ที่ได้เฝ้าชมความสามารถของเยาวชนอ.วังทอง โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกจัดเทศกาลโคมไฟ ก็จะมีการแสดงเองกอของอ.วังทอง ไปร่วมแสดงทุกปีเช่นกัน1830977237155

1830975551963

1830976864383

1830977056034

1830977386826…………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น