มน.เสนอฮับโลจิสติกที่บึงพระ-วังน้ำคู้รับสี่แยกอินโดจีนเกิดในปี 58

Copy of DSC_0007วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอผลแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสี่แยกอินโดจีนสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน หรือ Hub  Logistics ใช้พื้นที่ริมทางรถไฟ บริเวณต.บึงพระ และตำบลวังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลกเป็นสถานที่ก่อสร้าง รองรับการขยายรถไฟรางคู่เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา น่าจะเริ่มในปี 58 ใช้งบกว่า 3 พันล้าน พัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

DSC_0024

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสี่แยกอินโดจีนสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน  ความเป็นไปได้จริงด้านกายภาพของจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรถไฟและรถบรรทุก ซึ่งการจัดการออกเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง ( พิษณุโลก) ว่า จังหวัดพิษณุโลก ถือว่ามีความพร้อมด้านชัยภูมิอย่างยิ่ง การเป็นการจุดตัดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ สี่แยกอินโดจีน จะทำให้โครงการสำคัญในจังหวัดที่มีเขตติดต่อระหว่างกัน และเส้นทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงประเทศจีน ซึ่งทำให้การพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ทั้งด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จะสามารถเริ่มต้นได้ในปี 2558 นี้DSC_0014

DSC_0003

ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.)  กล่าวอีกว่า จากการศึกษา ได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แล้ว และคาดว่าจะเริ่มโครงการศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน หรือ Hub  Logistics จะเริ่มและแล้วเสร็จพร้อมๆ กับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ ที่จะต้องเชื่อมโยงของการขนส่งสินค้าดังกล่าวด้วย โดยเมื่อมีการค้าเสรีระหว่างประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้ การก่อสร้างรถไฟรางคู่และ ศูนย์กลางเชื่อมโยงขนส่งสินค้า นี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องเริ่มโครงการก่อสร้าง ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยตอนนี้ในระดับจังหวัดนั้น ขณะนี้ได้มองพื้นที่ในการก่อสร้างไว้แล้ว จำนวน 2 แห่งด้วยกัน คือบ้านบึงพระ ต. บึงพระ และ บ้านใหม่  ต.น้ำคู้  อ.เมืองพิษณุโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่ค่อนข้างเหมาะสม มีเนื้อที่ในการคัดเลือกดำเนินการก่อสร้างแล้ว จำนวน 3 แปลง  งบประมาณในการก่อสร้างนี้ได้มีคาดการณ์ไว้แล้ว ประมาณ 3,672 ล้านบาท  ซึ่งหากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวก็จะได้ประโยชน์ในการค้าขายกับตลาดภายในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

///////////

แสดงความคิดเห็น