ชาวม้ง อ.ชาติตระการ ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่

1ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในเขต อ.ชาติตระการ ร่วมเฉลิมฉลองงานประเพณีปีใหม่ม้ง น่อ เป๊ เจ่า ประจำปี 2558 ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนการสืบทอดประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ถือโอกาสกลับบ้านพบปะครอบครัว ฉลองปีใหม่ม้งกันอย่างคึกคัก4

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ลานกลางหมู่บ้านร่มเกล้า ม. 8 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในเขต ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จำนวนมาก ได้มาร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง น่อ เป๊ เจ่าประจำปี 2558 ฟ ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน5 เช่น การโยนลูกช่วงตามประเพณี การแสดงเต้นรำของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งแต่ละหมู่บ้าน การร้องเพลง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตีลูกข่าง วิ่งเปี้ยว การแข่งขันชักกะเย่อ การแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การประกวดเดินโชว์เสื้อผ้าม้ง และการแสดงละครบนเวที ซึ่งทุกปีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะบรรดาหนุ่มสาวที่ต้องไปเรียนและทำงานต่างจังหวัด ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานประเพณีท้องถิ่นปีใหม่ม้งกันอย่างอบอุ่น6

สำหรับประเพณีปีใหม่ม้ง หรือ น่อ เป๊ เจ่า นั้น ตรงกับเดือนขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของทุกปี และเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การโยนลูกช่วงของหนุ่มสาว โดยคนแก่คนเฒ่าถือว่าการจับคู่โยนลูกช่วงเป็นการเลือกคู่ โดยผู้หญิงเป็นฝ่ายมีสิทธิ์เลือก ถ้าชอบคนไหนก็สามารถเลือกโยนกับคนนั้น.3

7………………………

แสดงความคิดเห็น