ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ตรวจความพร้อมกำลังพลพิษณุโลก

DSC_0372เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. 57 พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบท พร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกำลังพล ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อรับทราบปัญหาด้านกำลังพล ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และเยี่ยมชมโครงการสวัสดิการต่างๆของกองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโทเกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับDSC_0378

หลังจากเดินทางมาถึง พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบท ได้วางพวงมาลัยกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา ก่อนจะรับการทำความเคารพจากทหารกองเกียรติ จากนั้นได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่ 3 ภายในห้องประชุมคชรัตน์ 1กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองบัญชาการกองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ พีเอ็กซ์กองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 3 โครงการป้องกันอุทกภัยและทำแก้มลิง ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ทั้งนี้เพื่อนำปัญหาต่างๆรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไปDSC_0385

แสดงความคิดเห็น