นายก อบจ.พิษณุโลกมอบวีลแชร์ให้อดีตนายทหารพิการ

_MG_0172นายกอบจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือร้อยตรี แสวง  อนันตวงศ์  อายุ  76  ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  อดีตทหารเกษียณราชการ ซึ่งพิการไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้และสมองหลงลืมมาเป็นเวลาหลายปี โดยทุกวันนี้ต้องพักอาศัยอยู่กับญาติและมีฐานะยากจน ได้นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์)  จำนวน 1 คันเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ดูแลผู้พิการและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้พิการ.IMG_2100

เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร  จีนด้วง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลืออดีตทหารเกษียณราชการซึ่งพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้และมีชีวิตอยู่อย่างลำบากในพื้นที่  ต.ปากโทก  อ.เมืองพิษณุโลก  ทราบชื่อต่อมา ร้อยตรี แสวง  อนันตวงศ์  อายุ  76  ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  อดีตทหารเกษียณราชการ ซึ่งพิการไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้และสมองหลงลืมมาเป็นเวลาหลายปี โดยทุกวันนี้ต้องพักอาศัยอยู่กับญาติและมีฐานะยากจน  โดยเบื้องต้น นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  นายก อบจ.พิษณุโลก ได้นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์)  จำนวน 1 คัน มอบให้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส –ผู้พิการที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ดูแลผู้พิการและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้พิการ.IMG_0198

————————————-

แสดงความคิดเห็น