ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเร่งด่วน

DSC_0009กองทัพภาคที่ 3 ประชุมนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก หารือการแก้ไขปัญหาน้ำ หลังชลประทานเริ่มส่งน้ำให้ทำนาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2558 แต่น้ำไปไม่ถึงเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำ

DSC_0004

วันที่ 12 เม.ย. 2558 ที่ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่  4  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชาวนา โดยมี นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผอ.ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก นายสมหวัง  ปารสุขสาร  ผอ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมDSC_0003

พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4  กล่าวว่า การมาประชุมครั้งนี้เนื่องจากเป็นการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรให้กับกลุ่มชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอ หลังจากมีการประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่มีมติให้มีการปล่อยน้ำในวันที่ 1-30 เมษายน 2558 เพื่อให้ชาวนาเริ่มดึงน้ำเพื่อทำนา  แต่ปรากฎว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีน้ำให้เกษตรกรดึงไปทำนาได้  จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง  โดยยืนยันขอให้เร่งส่งน้ำผ่านระบบชลประทานเพื่อให้น้ำถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

ด้าน นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผอ.ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางชลประทานได้ดำเนินการจัดสรรน้ำตามวงรอบเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ทางชลประทานมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  4 โครงการ คือ โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการเขื่อนนเรศวร  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน  แต่มีเพียงโครงการเดียวที่มีน้ำสำรองไว้ในพื้นที่คือโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งวันนี้มีน้ำกักเก็บเพียง 35 % ของปริมาณอ่างเก็บน้ำ   และสามารถปล่อยน้ำใช้ได้จริง 32% เท่านั้น  ยืนยันว่าทางชลประทานทำให้เกษตรกรมีน้ำทำนาแน่นอนDSC_0002

ด้านนายสมหวัง ปารสุขสาร  ผอ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  กล่าวว่า   ทางเขื่อนแควน้อยได้จัดสรรแผนการปล่อยน้ำในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน โดยได้เริ่มเปิดปล่อยน้ำตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมมาแล้ว ระบบน้ำได้เข้าถึงพื้นที่ อ.พรหมพิราม  อ.วัดโบสถ์ และ อ.เมือง บางส่วน โดยน้ำที่อาจไม่ถึงปลายน้ำเนื่องจากชาวนาต้นน้ำเร่งดึงน้ำเข้าพื้นที่ทำนาของตนเอง ประกอบกับคลองส่งน้ำที่แห้งมานานเมื่อมีน้ำทำให้น้ำซึมซับลงสู่ใต้ดินอาจทำให้น้ำยังไปไม่ถึงปลายสายแต่ยืนยันว่าน้ำได้ปล่อยตามระบบแล้วDSC_0006

อย่างไรก็ตาม ทาง พล.ต.นพพร ได้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่ และรับฟังปัญหาจากชาวนา พร้อมกับปรับการบริหารจัดการน้ำ โดยอาจมีการทดเวลาล่วงหน้าก่อน 15 วัน ปล่อยให้น้ำเดินทางไปถึงพื้นที่เกษตรจริงๆ จากนั้นขอความร่วมมือจัดระเบียบวินัยเกษตรกรต้นน้ำ จะต้องรอเวลาให้น้ำเดินทางถึงปลายน้ำก่อน ค่อยดึงน้ำพร้อมกัน ซึ่งในวันที่  20 เมษายน นี้จะเชิญประชุมอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าว่าชาวนาได้รับน้ำครอบคลุมพื้นที่แล้วหรือไม่.

…………………………………………………

แสดงความคิดเห็น