ยกนิ้วให้เลย ร้านกนกภัณฑ์ ร้านก๋วยเตี๋ยวมารยาทงาม

65611ที่ร้านกนกภัณฑ์ ร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวไทย อาหารไทย และติ่มซำชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยแล้ว 1433501860539อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วพิษณุโลก คือ มารยาทของเจ้าของ และพนักงานทุกคนในร้าน เมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านนอกจากการร้องเรียกลูกค้าด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แล้วทุกคนก็จะยกมือไหว้ ลูกค้าที่เข้ามาอย่างอ่อนน้อม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก65612

นางสวนีย์ ทรัพย์รำลึก อายุ 38 ปี เจ้าของร้าน เล่าให้ฟังว่า เปิดร้านนี้เมื่อปี 2548 โดยได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากมารดา เป็นสูตรดั้งเดิมขิงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ขึ้นชื่อ ส่วนการไหว้ทักทายลูกค้าจนเป็นที่กล่าวถึงกันในวงกว้าง ก็เพราะต้องการที่จะอนุรักษ์การไหว้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย และอยากจะแสดงความขอบคุณลูกค้า ที่ออกมาจากใจจริง ที่ลูกค้าให้ความกรุณามาอุดหนุนทานอาหารที่ร้าน143350185059065610

ซึ่งนอกจากตนเองซึ่งเป็นเจ้าของร้าน จะมีแนวความคิดอย่างนี้แล้ว พนักงานในร้านทุกคนก็จะมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน การไหวัขอบคุณลูกค้า พนักงานจะไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับ แต่เป็นการไหว้ที่มาจากใจ ไหว้เพราะรู้สึกขอบคุณลูกค้าจริง ๆ 1433501855548นอกจากการไหว้แล้ว ทุกคนก็จะมีกิริยาที่อ่อนน้อม พูดจาไพเราะ จะรับรายการอาหารจากลูกค้าก็จะพูดขออนุญาตนะคะ นะครับ เวลาจะหยิบ จะวางอาหาร ก็จะพูดขอโทษ ขออนุญาต และขอบคุณลูกค้าหลังจ่ายค่าอาหาร ทุกครั้ง ทุกโต๊ะ สร้างความประทับใจกับลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนเป็นอย่างมาก65613………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น