วัดสร้างภูมิคุ้มกัน“หนึ่งใจให้ธรรมะ”เสริมความเข็มแข็งให้เยาวชน

DSC_0432DSC_0437DSC_0438เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 ที่ศาลาวัดสุดสวาสดิ์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดโครงการอบรม “หนึ่งใจให้ธรรมะ” พร้อมด้วยพระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์  โดยมีนายธนู อักษร รอง ผอ.สพป. เขต 3 ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านหนองกวางอั้น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก รวม 200 คน  โดยมีพระปลัดบัณฑิต  สุทฺธสีโล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมจักร อ.เมืองพิษณุโลก เป็นวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 24-26 มิ.ย.DSC_0453DSC_0447พระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์ เปิดเผยว่า วัดสุดสวาสดิ์ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 3 ได้เปิดให้มีการอบรมศีลธรรมจริยธรรมกับเด็กยาวชนและประชาชนทั่วมานานกว่า 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้หลักทางพระพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติจิตภาวนา  การรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เข็มแข็ง ในสภาวะสังคมปัจจุบัน ที่จะสามารถต่อสู้กับอบายมุขและสิ่งที่ไม่ด ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง ตลอดทั้งครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขDSC_0424DSC_0450

 

 

แสดงความคิดเห็น