อบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับสายตรวจตำบล

1437469467441ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูดต่อหน้าที่ชุมชนให้กับสายตรวจตำบลและหน่วยบริการประชาชนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6  ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ1437469477592

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูดต่อหน้าที่ชุมชนให้กับสายตรวจตำบลและหน่วยบริการประชาชนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2558  ตามนโยบายของพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ”พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ให้กับหัวหน้าสายตรวจตำบลและหน่วยบริการประชาชนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหัวหน้าสายตรวจตำบล และหน่วยบริการประชาชนในสังกัด กับชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ1437469496643

พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวว่า สายตรวจตำบลและหน่วยบริการประชาชนเป็นหน่วยปฏิบัติที่สัมผัสและมีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดอีกหน่วยหนึ่งของสถานีตำรวจ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสายตรวจตำบลและหน่วยบริการประชาชน กับชุมชน มีความสำคัญยิ่ง จะก่อให้เกิดความรักและความศรัทธาให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรตำรวจ

โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจตำบล หน่วยบริการประชาชน และสายตรวจตำบลต้นแบบในสังกัดจำนวน 724 นาย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย สมาคมศิลปะศาสตร์การพูดพิษณุโลก และชมรมฝึกการพูดนเรศวร

แสดงความคิดเห็น