ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขภาวะอ้วน

11816350_10205049287371255_5693045629849179758_oเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก นายแพทย์วีระชัย   สิทธิปิยะสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขภาวะอ้วน ในโครงการขยับองค์กร ชุมชน  สู่การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2558 ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกจัดขึ้นในระหว่างวันที่     35 สิงหาคม 2558  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั้ง 9 อำเภอ เข้ารับการอบรมจำนวน 58 คน วิทยากรการอบรมเป็นทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ(DPAC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้ความรู้ 3 อ. ระดับจังหวัดให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป11754301_10205049312891893_5079165746048735572_o

11703586_10205049311971870_931602701225017296_o

11754462_10205049312291878_5893101998175543515_o

แสดงความคิดเห็น