ผบช.ภาค 6สั่งทุกสภ.สำรวจตำรวจเป็นหนี้อาจถูกฟ้องล้มละลาย

P13วันที่ 7 สิงหาคม 2558 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์    แสงคร้าม  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  6  เปิดเผยว่าจากการที่มีข่าวตำรวจที่ล้มละลายถูกให้ออกจากราชการ และมีตัวเลขของยอดตำรวจที่มีโอกาสเสี่ยงถูกฟ้องล้มละลายอีกนับ 100 นายในหลายจังหวัดนั้น สำหรับตำรวจภูธรภาค 6  ซึ่งมีตำรวจในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี  ตนมีความรู้สึกเป็นห่วงเรื่องปัญหาหนี้สินของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด  ในวันนี้จึงได้มีคำสั่งแจ้งให้ทุกสถานีตำรวจทำการสำรวจและรายงานยอดตัวเลขตำรวจที่ขอกู้ยืมเงินจากทางธนาคาร ตลอดจนหนี้นอกระบบโดยด่วน

 

“ในความรู้สึกส่วนตัวมองว่า การเปิดให้กู้ยืมเงินทุกประเภท การเปิดให้กู้ยืมเงินไม่ได้มีการควบคุม เมื่อตำรวจชั้นผู้น้อยเงินเดือนไม่มาก ได้ใช้สิทธิ์กู้เงินก้อนมาใช้แบบไม่ระมัดระวัง  ไม่ได้คำนึงถึงผลระยะยาวอนาคต  ก็เป็นผลให้บางรายไม่สามารถผ่อนชำระเงินได้ตามกำหนดเวลา  ซึ่งในภาพรวมปัญหาเรื่องนี้น่าจะใกล้เคียงกัน เพราะตำรวจในทุกๆภาค ได้มีการกู้เงินตามสิทธิที่สามารถกู้ได้จำนวนมาก   เท่าที่สอบถามดูเบื้องต้นมีบางรายสามารถกู้เงินเป็นหลัก 1-3 ล้านบาท   ซึ่งตนก็เป็นห่วงว่าตำรวจที่กู้เงินไปจะมีกำลังผ่อนชำระเงินได้อย่างไร”

 

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางตำรวจภาค6กำลังเร่งสำรวจคาดว่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ ในการหายอดตัวเลขของตำรวจที่เป็นหนี้สินทั้งหมด  รวมถึงสภาพการเงิน  กำลังในการผ่อนชำระ เมื่อได้ยอดตัวเลขทั้งหมดที่แน่ชัดแล้ว  รายใดที่มีความเสี่ยงสูงไม่สามารถผ่อนชำระเงินได้ ก็จะนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็นรายๆไป  เพราะหากร้ายแรงจนถูกศาลสั่งฟ้องละลาย จะต้องถูกคำสั่งให้ออกจากราชการตำรวจไปด้วยเพราะเท่ากับขาดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการตำรวจด้วย  เป็นปัญหาซ้ำเติมตำรวจที่เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ยังต้องหมดอนาคตกับการประกอบอาชีพข้าราชการตำรวจควบคู่ไปด้วย

แสดงความคิดเห็น