จัดกิจกรรมวันแม่ที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

dวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯส่วนภูมิภาคเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกb (2)

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งครบ 55 ปี ในปี 2558  โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดำเนินงานมาเป็นปีที่ 17 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยสมาชิกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสมในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม 2558  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีc

bภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น