มอบรถบัส 2 คัน ให้เทศบาลนครพิษณุโลก

20150831_091748เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก รับมอบรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง โดยมีนางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นผู้มอบให้เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะสามารถนำไปใช้รับส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกกว่า 3,309 คน จำนวน 5 โรงเรียน ไปทำกิจกรรมต่างนอกสถานที่ได้ ซึ่งมูลค่าของรถประมาณ 800,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมารถที่ใช้ในราชการของเทศบาลนครพิษณุโลกไม่เพียงพอ
ดังนั้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จึงได้มอบรถของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่มีสภาพดีอยู่แต่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 2 คัน เป็นรถบัสปรับอากาศ 1 คัน รถพัดลม 1 คัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรับส่ง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และนักเรียนของเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

แสดงความคิดเห็น