เจ้าอาวาสเปิดศูนย์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชน

DSC_0682เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 58 ที่บริเวณหน้าวัดกำแพงมณี ม.6 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ดร.พระครูผาสุกิจวิจารณ์ เจ้าอาวาส พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกระทุ่ม ได้ร่วมกันเปิดศูนย์กู้ภัยบุญนิธิพระสีวลีDSC_0650ทั้งนี้ในสังคมปัจจุบัน ได้เกิดเหตุและความเดือดร้อน กรณีอุบัติภัย และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเป็นประจำ  ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน แต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐหน่วยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที  ทางวัดเจ้าอาวาสวัดกำแพงมณีได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จึงได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยบุญนิธิพระสีวลี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้ทันเวลาDSC_0669สำหรับศูนย์กู้ภัยบุญนิธิพระสีวลี มีดร.พระครูผาสุกิจวิจารณ์ เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งคัดเลือกจากหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมในการจัดการบริหาร เพื่อนำดอกผลของกองทุนบุญนิธิพระสีวลี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมต่อไปDSC_0666

แสดงความคิดเห็น