เร่งปรับภูมิทัศน์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

11219000_869117253137205_8347869868259581887_nวันที่ 23 กันยายน 2558 นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก    ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก12003193_869116549803942_4478013674626505374_n

จากการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรงบประมาณปี 2558 ดำเนินโครงการพัฒนาพระราชวังจันทน์ สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว 9 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ, ก่อสร้างประตูทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างป้ายชื่ออาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างอาคารป้อมยามบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์,  ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชาวังจันทน์, ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดง จำนวน 2 หลัง, ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ติดตั้งป้ายชื่อโบราณสถานภายในบริเวณพระราชวังจันทน์, และก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูปตามแบบเดิม สำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ มีความคืบหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ส่วนอีก 6 โครงการ อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และรอแบบแปลน เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป10376921_869116959803901_3034177640821672610_n

11231902_869117089803888_4347834562801435476_n

11226169_869117019803895_4282802006674973165_n

11220835_869117126470551_8359583943294703890_n

12003288_869116619803935_8079963710797466293_n

แสดงความคิดเห็น