แม่น้ำน่านทรงตัวต่ำเทศบาลมั่นใจไม่กระทบระบบผลิตประปา

151545วันที่ 26 กันยายน 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านอ.เมืองพิษณุโลก ยังคงทรงตัวต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน แต่ถือว่าเป็นฤดูฝนที่ระดับน้ำของแม่น้ำน่านต่ำที่สุดในรอบหลายปี โดยเช้าวันนี้ ที่สถานีวัดระดับน้ำ N 5A ของกรมชลประทาน แม่น้ำน่านอยู่ที่ระดับ 0.66 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 74 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานมีแนวโน้มชัดเจนว่า ระดับน้ำของแม่น้ำน่านที่จ.พิษณุโลกจะอยู่ในระดับนี้ต่อเนื่องยาวไปจนถึงฤดูฝนหน้าหรือจนถึงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2559 เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้น้ำต้นทุนในเขื่อนสิริกิติ์จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก  ที่บริเวณสะพานนเรศวร สะพานเอกาทศรถ จะเห็นภาพตอม่อของสะพานอย่างชัดเจน ขณะที่เรือนแพในแม่น้ำน่านหลายหลังก็เกยตื้น ติดอยู่ริมตลิ่งจากระดับน้ำที่ลดต่ำลงมาก0005

151544

นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำของกรมชลประทานน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักอยู่ในปริมาณที่ต่ำมาก และกรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำโดยมีเป้าหมายในการปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และเพื่อการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก ส่วนการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรจะเป็นลำดับรองไป จึงเชื่อมั่นว่านับจากนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559 การผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลกจะยังคงสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน แม้ว่าแม่น้ำน่านที่เป็นแหล่งน้ำดิบจะอยู่ในระดับต่ำ กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลกได้ปรับปรุงระบบหัวสูบน้ำ ให้สามารถสูบน้ำในระดับแม่น้ำน่าน50 เซนติเมตร ไปได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน0006

0003สำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ตั้งอยู่ทางเข้าวัดโพธิญาณ ดึงน้ำจากแม่น้ำน่านมาผลิตน้ำประปา เฉลี่ยวันละ 60,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ วันละ 60 ล้านลิตร  โดยจะสูบน้ำดิบเข้ามาที่ถังพักน้ำดิบ ใส่สารส้มให้มีการตกตะกอน จากนั้น จะนำน้ำผ่านเครื่องกรองทราย ผ่านคอร์รีนฆ่าเชื้อ และส่งไปยังถังเก็บน้ำใส พร้อมแจกจ่ายตามท่อให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและชุมชนรอบข้าง 33,000 ครัวเรือน0002

 

แสดงความคิดเห็น