อบจ.มอบวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการสูงอายุ

12059201_872021809513416_276845321_oเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถเข็นสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์) จำนวน 2 คัน ไปมอบให้แก่ นางลูกคิด พุ่มด้วง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และนางลำยอง คงรอด อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก12082138_872021586180105_106676753_o ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส–ผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงไม่มีกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ อาทิ รถโยก รถเข็นสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์) ไม้เท้า ไม่ค้ำยัน 3 ขา ฯลฯ ได้ยืมไปใช้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้พิการ โดยมี นายทองย้อย ตรงต่อกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว12062673_872022026180061_1049972199_o (1)

12059947_872021592846771_839628421_o.

แสดงความคิดเห็น