ศิลปะจากปลายพู่กันนร.เฉลิมขวัญจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพง

12162807_978783505507287_761255985_oศิลปะจากปลายพู่กันนักเรียนจิตอาสา ใช้วันว่างช่วงปิดเทอม กลุ่มนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันวาดภาพเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลงบนผนังกำแพงโรงเรียนรั้วโรงเรียน12124396_978783532173951_687634910_o

วันที่  9 ต.ค. 2558  ที่บริเวณรอบรั้วคอนกรีตของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชื่อดัง ได้มีกลุ่มนักเรียน และอาจารย์ ร่วมกันวาดภาพลงบนผนังกำแพง เป็นการสร้างความสวยงาม และ เป็นการปรับภูมิทัศน์ของฌรงเรียน ตลอดจนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน12124379_978783545507283_1592732837_o โดยกลุ่มจิตอาสาร่วมตัวกันวาดภาพ ในแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย นายวิเชียร เซี่ยงว่อง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ได้นำนักเรียนจิตอาสา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การวาดภาพถือเป็นงานแขนงหนึ่งของงานศิลปะ ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีผู้นำเอางานศิลปะ มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน เสริมสร้างสภาพจิตใจให้เยือกเย็น ทำให้มีสมาธิ ส่งผลต่อการเรียนให้ดีขึ้น12124572_978783538840617_624369554_o อาจารย์วิเชียร เซี่ยงว่อง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กล่าวว่า วันนี้ ทางโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยการนำของ ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ นำนักเรียนจิตอาสามาวาดภาพผนังรั้วโรงเรียน ในปีนี้เราเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพที่ออกมาจากจินตนาการของนักเรียน จึง เป็นรูปต้นไม้ เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้เห็นรวมทั้งผู้สัญจรผ่านไปมา ได้เกิดความสายตา 12124403_978783518840619_1149636671_oนางสาวนันท์ทิชา เกษแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8 กล่าวว่า “วันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8 ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสากับเพื่อน ๆ ในการระบายสีโดยนใช้พู่กันบนผนังรั้วโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีสีสัน โดยมีแนวคิดในปีนี้คือ แนวธรรมชาติ แนวสัตว์ป่า ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดเทอม ออก มาทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนค่ะ” งานศิลปะจากปลายพู่กันของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ทำให้กลุ่มนักเรียน มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน เป็นคนอดทน อดกลั้น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิขึ้น และ ยังช่วยปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรัก และ หวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.12162159_978783535507284_58208772_o

แสดงความคิดเห็น